Các cấp độ của một chiến dịch marketing online

Với kinh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực marketing online, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra 3 cấp độ triển khai như sau.

Cấp độ 1: Cạnh tranh

Ở cấp độ này, chúng ta sẽ lên phương án cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ của mình để đánh chiếm thị trường với họ

Các công việc sẽ thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

1

Phân tích sản phẩm dịch vụ, phân tích các đối thủ cạnh tranh

2

Lập kế hoạch từ khóa và lên chi tiết kế hoạch triển khai nội dung

3

Triển khai viết các nội dung và đưa lên website, fanpage

4

Setup các chiến dịch quảng cáo, kiểm thử thị trường để tìm ra phương án tối ưu nhất về chi phí cũng như tính hiệu quả

5

Thường xuyên cập nhật nội dung mới lên website, fanpage để duy trì tương tác của khách hàng

6

Theo dõi liên tục các chiến dịch quảng cáo (google, facebook) để điều chỉnh hợp lý khi có các thay đổi trong cạnh tranh với đối thủ

Cấp độ 2: Cạnh tranh, bao phủ

Cấp độ này, chúng ta sẽ thực hiện bao phủ top tìm kiếm, chiếm trọn những vị trí tốt nhất để khách hàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài sản phẩm dịch vụ của mình

Các công việc sẽ thực hiện

STT

Nội dung công việc

1

Phân tích sản phẩm dịch vụ, phân tích các đối thủ cạnh tranh

2

Lập kế hoạch từ khóa và lên chi tiết kế hoạch triển khai nội dung

3

Xây dựng các website, fanpage vệ tinh để đưa nội dung và trỏ về sản phẩm dịch vụ chính của mình

4

Triển khai viết các nội dung và đưa lên tất cả các hệ thống website, fanpage của mình

5

Setup các chiến dịch quảng cáo cho từ 3 đến 5 site để chiếm trọn các top tìm kiếm google, facebook

6

Thường xuyên cập nhật nội dung mới lên website, fanpage để duy trì tương tác của khách hàng

7

Theo dõi liên tục các chiến dịch quảng cáo (google, facebook) để điều chỉnh hợp lý khi có các thay đổi trong cạnh tranh với đối thủ

Cấp độ 3: Cạnh tranh, bao phủ, kết hợp các kênh truyền thông phụ trợ

Đây là cấp độ cao nhất trong thang đo của chúng tôi, ngoài việc bao phủ thị trường, chúng ta sẽ thực hiện marketing thông qua các kênh truyền thông phụ trợ khác như báo chí, truyền hình để mở rộng tập khách hàng.

Các công việc sẽ thực hiện

STT

Nội dung công việc

1

Phân tích sản phẩm dịch vụ, phân tích các đối thủ cạnh tranh

2

Lập kế hoạch từ khóa và lên chi tiết kế hoạch triển khai nội dung

3

Xây dựng các website, fanpage vệ tinh để đưa nội dung và trỏ về sản phẩm dịch vụ chính của mình

4

Triển khai viết các nội dung và đưa lên tất cả các hệ thống website, fanpage của mình

5

Setup các chiến dịch quảng cáo cho từ 3 đến 5 site để chiếm trọn các top tìm kiếm google, facebook

6

Lên phương án và lựa chọn các đối tác trong lĩnh vực truyền thông (báo chí, truyền hình) để khởi tạo chiến dịch quảng cáo thu hút thêm lượng khách hàng từ nhiều nguồn.

7

Thường xuyên cập nhật nội dung mới lên website, fanpage để duy trì tương tác của khách hàng

8

Theo dõi liên tục các chiến dịch quảng cáo (google, facebook) để điều chỉnh hợp lý khi có các thay đổi trong cạnh tranh với đối thủ